Category Archives: Đơn hàng xuất khẩu lao động Nhật Bản

Tuyển 18 bạn đơn hàng “DẬP KIM LOẠI – KANAGAWA” thi tuyển ngày 24 tháng 03 năm 2021

🌻TUYỂN DỤNG XKLĐ NHẬT BẢN “DẬP KIM LOẠI – KANAGAWA” =====***===== NỘI DUNG TUYỂN DỤNG ⚙ Ngành nghề tuyển dụng: – DẬP KIM LOẠI  ⚙ Địa điểm làm việc: – KANAGAWA ⚙ Thi tuyển: – Lịch thi tuyển: 20/03/2021 – Lịch chốt form đăng ký: 19/03/2021 – Hình thức thi tuyển: Thi tuyển qua ứng dụng Skype – […]

Tuyển 20 nữ đơn hàng “CHẾ BIẾN THỰC PHẨM– TOKUSHIMA” thi tuyển ngày 16 tháng 03 năm 2021

🌻TUYỂN DỤNG XKLĐ NHẬT BẢN “CHẾ BIẾN THỰC PHẨM– TOKUSHIMA” =====***===== NỘI DUNG TUYỂN DỤNG ⚙ Ngành nghề tuyển dụng: – CHẾ BIẾN THỰC PHẨM ⚙ Địa điểm làm việc: – TOKUSHIMA ⚙ Thi tuyển: – Lịch thi tuyển: 16/03/2021 – Lịch chốt form đăng ký: 14/03/2021 – Hình thức thi tuyển: Thi tuyển qua ứng dụng Skype […]

Tuyển 09 nam đơn hàng “MÁY CÔNG TRÌNH – SAITAMA” thi tuyển ngày 24 tháng 03 năm 2021

🌻TUYỂN DỤNG XKLĐ NHẬT BẢN “MÁY CÔNG TRÌNH – SAITAMA” =====***===== NỘI DUNG TUYỂN DỤNG ⚙ Ngành nghề tuyển dụng: – MÁY CÔNG TRÌNH ⚙ Địa điểm làm việc: – SAITAMA ⚙ Thi tuyển: – Lịch thi tuyển: 24/03/2021 – Lịch chốt form đăng ký: 21/03/2021 – Hình thức thi tuyển: Thi tuyển qua ứng dụng Skype – […]

🌻TUYỂN DỤNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN ĐƠN VỆ SINH KHÁCH SẠN – HOKKAIDO”

=====***===== NỘI DUNG TUYỂN DỤNG ⚙ Ngành nghề tuyển dụng: – Vệ sinh khách sạn ⚙ Địa điểm làm việc: – HOKKAIDO ⚙ Thi tuyển: – Lịch thi tuyển: 26/01/2021 – Lịch chốt form đăng ký: 21/01/2021 – Hình thức thi tuyển: Thi tuyển qua ứng dụng Skype – Nội dung thi tuyển: + Phỏng vấn ⚙ Số lượng […]

🌻TUYỂN DỤNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN ĐƠN HÀNG THI CÔNG NỘI THẤT – “TOKYO”

=====***===== NỘI DUNG TUYỂN DỤNG ⚙ Ngành nghề tuyển dụng: – Thi công nội thất ( giấy dán tường ) ⚙ Địa điểm làm việc: – TOKYO ⚙ Thi tuyển: – Lịch thi tuyển: 24/03/2021 – Lịch chốt form đăng ký: 20/03/2021 – Hình thức thi tuyển: Thi tuyển qua ứng dụng Skype – Nội dung thi tuyển: […]

Tuyển 09 nam đơn hàng “GIA CÔNG KIM LOẠI ( LÀM TRONG NHÀ MÁY) – TOCHIGI” thi tuyển ngày 16 tháng 03 năm 2021

🌻TUYỂN DỤNG XKLĐ NHẬT BẢN “GIA CÔNG KIM LOẠI ( LÀM TRONG NHÀ MÁY) – TOCHIGI” =====***===== NỘI DUNG TUYỂN DỤNG ⚙ Ngành nghề tuyển dụng: – Gia công kim loại (làm trong nhà máy) ⚙ Địa điểm làm việc: – TOCHIGI ⚙ Thi tuyển: – Lịch thi tuyển: 16/03/2021 – Lịch chốt form đăng ký: 14/03/2021 – […]