Category Archives: Đơn hàng xuất khẩu lao động Nhật Bản

TUYỂN DỤNG 16 NAM ĐƠN HÀNG HÀN BÁN TỰ ĐỘNG

Nội dung tuyển dụng 1. Ngành nghề tuyển dụng: Hàn bán tự động 2. Địa điểm làm việc: TOKYO 3. Thi tuyển: Lịch thi tuyển: 15/08/2021. Hình thức thi tuyển: Zoom, Skype. Nội dung thi tuyển: Phỏng vấn 4. Số lượng tuyển dụng: Tổng số lượng thi tuyển: 16 nam. Số lượng thực lấy: 08 […]

TUYỂN DỤNG 04 NỮ DỌN DẸP KHÁCH SẠN TẠI SHIZUOKA

Nội dung tuyển dụng 1. Ngành nghề tuyển dụng Dọn dẹp khách sạn 2. Địa điểm làm việc: Shizuoka 3. Thi tuyển: Lịch thi tuyển: 28/07/2021. Hình thức thi tuyển: Zoom. Nội dung thi tuyển: Phỏng vấn 4. Số lượng tuyển dụng: Tổng số lượng thi tuyển: 08 nữ Số lượng thực lấy: 04 nữ […]

Tuyển 16 NAM đơn hàng “HÀN BÁN TỰ ĐỘNG (TRONG XƯỞNG) – TOKYO” thi tuyển ngày 10 tháng 07 năm 2021

🌻TUYỂN DỤNG XKLĐ NHẬT BẢN “HÀN BÁN TỰ ĐỘNG (TRONG XƯỞNG) – TOKYO” =====***===== NỘI DUNG TUYỂN DỤNG ⚙ Ngành nghề tuyển dụng: – HÀN BÁN TỰ ĐỘNG (TRONG XƯỞNG)  ⚙ Địa điểm làm việc: – TOKYO ⚙ Thi tuyển: – Lịch thi tuyển: 10/7/2021 – Lịch chốt form đăng ký: 5/7/2021 – Hình thức thi tuyển: Thi […]

Tuyển 06 NAM đơn hàng “BUỘC THÉP – HIROSHIMA” thi tuyển ngày 15 tháng 06 năm 2021

🌻TUYỂN DỤNG XKLĐ NHẬT BẢN “BUỘC THÉP – HIROSHIMA” =====***===== NỘI DUNG TUYỂN DỤNG ⚙ Ngành nghề tuyển dụng: – BUỘC THÉP ⚙ Địa điểm làm việc: – HIROSHIMA ⚙ Thi tuyển: – Lịch thi tuyển: 15/6/2021 – Lịch chốt form đăng ký: 10/6/2021 – Hình thức thi tuyển: Thi tuyển qua ứng dụng Skype – Nội dung […]

Tuyển 09 NAM đơn hàng “BUỘC THÉP – SAITAMA” thi tuyển ngày 10 tháng 06 năm 2021

🌻TUYỂN DỤNG XKLĐ NHẬT BẢN “BUỘC THÉP – SAITAMA” =====***===== NỘI DUNG TUYỂN DỤNG ⚙ Ngành nghề tuyển dụng: – BUỘC THÉP  ⚙ Địa điểm làm việc: – SAITAMA ⚙ Thi tuyển: – Lịch thi tuyển: 10/6/2021 – Lịch chốt form đăng ký: 05/6/2021 – Hình thức thi tuyển: Thi tuyển qua ứng dụng Skype – Nội dung […]

Tuyển 03 NAM đơn hàng “CHẾ BIẾN THỦY SẢN GIA NHIỆT – CHIBA” thi tuyển ngày 08 tháng 06 năm 2021

🌻TUYỂN DỤNG XKLĐ NHẬT BẢN “CHẾ BIẾN THỦY SẢN GIA NHIỆT – CHIBA” =====***===== NỘI DUNG TUYỂN DỤNG ⚙ Ngành nghề tuyển dụng: – CHẾ BIẾN THỦY SẢN GIA NHIỆT  ⚙ Địa điểm làm việc: – CHIBA ⚙ Thi tuyển: – Lịch thi tuyển: 08/06/2021 – Lịch chốt form đăng ký: 03/06/2021 – Hình thức thi tuyển: Thi […]

Tuyển 03 NAM đơn hàng “ĐÁ XẺ KIẾN TRÚC – TOKYO” thi tuyển ngày 02 tháng 07 năm 2021

🌻TUYỂN DỤNG XKLĐ NHẬT BẢN “ĐÁ XẺ KIẾN TRÚC – TOKYO” =====***===== NỘI DUNG TUYỂN DỤNG ⚙ Ngành nghề tuyển dụng: – ĐÁ XẺ KIẾN TRÚC ⚙ Địa điểm làm việc: – TOKYO ⚙ Thi tuyển: – Lịch thi tuyển: 02/07/2021 – Lịch chốt form đăng ký: 27/6/2021 – Hình thức thi tuyển: Thi tuyển qua ứng dụng […]

Tuyển 06 NAM đơn hàng “CHẾ TẠO TẤM KIM LOẠI – SAITAMA” thi tuyển ngày 04 tháng 06 năm 2021

🌻TUYỂN DỤNG XKLĐ NHẬT BẢN “CHẾ TẠO TẤM KIM LOẠI – SAITAMA” =====***===== NỘI DUNG TUYỂN DỤNG ⚙ Ngành nghề tuyển dụng: – CHẾ TẠO TẤM KIM LOẠI  ⚙ Địa điểm làm việc: – SAITAMA ⚙ Thi tuyển: – Lịch thi tuyển: 04/6/2021 – Lịch chốt form đăng ký: 31/5/2021 – Hình thức thi tuyển: Thi tuyển qua […]

Tuyển 06 NAM đơn hàng “CHỐNG THẤM – TOKYO” thi tuyển ngày 02 tháng 06 năm 2021

🌻TUYỂN DỤNG XKLĐ NHẬT BẢN “CHỐNG THẤM – TOKYO” =====***===== NỘI DUNG TUYỂN DỤNG ⚙ Ngành nghề tuyển dụng: – CHỐNG THẤM ⚙ Địa điểm làm việc: – TOKYO ⚙ Thi tuyển: – Lịch thi tuyển: 02/06/2021 – Lịch chốt form đăng ký: 28/5/2021 – Hình thức thi tuyển: Thi tuyển qua ứng dụng Skype – Nội dung […]

Tuyển 04 NAM đơn hàng “SƠN XÂY DỰNG – CHIBA” thi tuyển ngày 15 tháng 05 năm 2021

🌻TUYỂN DỤNG XKLĐ NHẬT BẢN “SƠN XÂY DỰNG – CHIBA” =====***===== NỘI DUNG TUYỂN DỤNG ⚙ Ngành nghề tuyển dụng: – SƠN XÂY DỰNG  ⚙ Địa điểm làm việc: – CHIBA ⚙ Thi tuyển: – Lịch thi tuyển: 15/5/2021 – Lịch chốt form đăng ký: 10/5/2021 – Hình thức thi tuyển: Thi tuyển qua ứng dụng Skype – […]