Category Archives: Đơn hàng xuất khẩu lao động Nhật Bản

Tuyển 09 NAM đơn hàng “GIA CÔNG KIM LOẠI – NAKASAKI” thi tuyển ngày 09 tháng 04 năm 2021

🌻TUYỂN DỤNG XKLĐ NHẬT BẢN “GIA CÔNG KIM LOẠI – NAKASAKI” =====***===== NỘI DUNG TUYỂN DỤNG ⚙ Ngành nghề tuyển dụng: – GIA CÔNG KIM LOẠI  ⚙ Địa điểm làm việc: – NAKASAKI ⚙ Thi tuyển: – Lịch thi tuyển: 09/4/2021 – Lịch chốt form đăng ký: 04/4/2021 – Hình thức thi tuyển: Thi tuyển qua ứng dụng […]

Tuyển 03 Nam đơn hàng “DẬP KIM LOẠI – SAITAMA” thi tuyển ngày 28 tháng 04 năm 2021

🌻TUYỂN DỤNG XKLĐ NHẬT BẢN “DẬP KIM LOẠI – SAITAMA” =====***===== NỘI DUNG TUYỂN DỤNG ⚙ Ngành nghề tuyển dụng: – DẬP KIM LOẠI (100% trong xưởng) ⚙ Địa điểm làm việc: – SAITAMA ⚙ Thi tuyển: – Lịch thi tuyển: 28/4/2021 – Lịch chốt form đăng ký: 24/4/2021 – Hình thức thi tuyển: Thi tuyển qua ứng […]

Tuyển 20 Nữ đơn hàng “CHẾ BIẾN THỨC PHẨM – TOKUSHIMA” thi tuyển ngày 12 tháng 04 năm 2021

🌻TUYỂN DỤNG XKLĐ NHẬT BẢN “CHẾ BIẾN THỨC PHẨM (XÚC XÍCH & THỊT HUN KHÓI) – TOKUSHIMA” =====***===== NỘI DUNG TUYỂN DỤNG ⚙ Ngành nghề tuyển dụng: – CHẾ BIẾN THỨC PHẨM (XÚC XÍCH & THỊT HUN KHÓI) ⚙ Địa điểm làm việc: – TOKUSHIMA ⚙ Thi tuyển: – Lịch thi tuyển: 12/4/2021 – Lịch chốt form đăng […]

Tuyển 12 Nam đơn hàng “LẮP RÁP NHÀ GỖ – TOKYO” thi tuyển ngày 08 tháng 04 năm 2021

🌻TUYỂN DỤNG XKLĐ NHẬT BẢN “LẮP RÁP NHÀ GỖ – TOKYO” =====***===== NỘI DUNG TUYỂN DỤNG ⚙ Ngành nghề tuyển dụng: – LẮP RÁP NHÀ GỖ  ⚙ Địa điểm làm việc: – TOKYO ⚙ Thi tuyển: – Lịch thi tuyển: 08/4/2021 – Lịch chốt form đăng ký: 03/4/2021 – Hình thức thi tuyển: Thi tuyển qua ứng dụng […]

Tuyển 06 Nam đơn hàng “XÂY TRÁT – IBARAKI” thi tuyển ngày 01 tháng 04 năm 2021

🌻TUYỂN DỤNG XKLĐ NHẬT BẢN “XÂY TRÁT – IBARAKI” =====***===== NỘI DUNG TUYỂN DỤNG ⚙ Ngành nghề tuyển dụng: – XÂY TRÁT – IBARAKI ⚙ Địa điểm làm việc: – IBARAKI ⚙ Thi tuyển: – Lịch thi tuyển: 01/04/2021 – Lịch chốt form đăng ký: 30/03/2021 – Hình thức thi tuyển: Thi tuyển qua ứng dụng Skype – […]

Tuyển 03 Nam đơn hàng “LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG KIM LOẠI – KANAGAWA” thi tuyển ngày 15 tháng 04 năm 2021

🌻TUYỂN DỤNG XKLĐ NHẬT BẢN “LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG KIM LOẠI – KANAGAWA” =====***===== NỘI DUNG TUYỂN DỤNG ⚙ Ngành nghề tuyển dụng: – LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG KIM LOẠI  ⚙ Địa điểm làm việc: – KANAGAWA ⚙ Thi tuyển: – Lịch thi tuyển: 15/4/2021 – Lịch chốt form đăng ký: 11/4/2021 – Hình thức thi tuyển: Thi […]

Tuyển 03 Nam đơn hàng “VẮT SỮA BÒ – IBARAKI” thi tuyển ngày 07 tháng 04 năm 2021

🌻TUYỂN DỤNG XKLĐ NHẬT BẢN “VẮT SỮA BÒ – IBARAKI” =====***===== NỘI DUNG TUYỂN DỤNG ⚙ Ngành nghề tuyển dụng: – VẮT SỮA BÒ ⚙ Địa điểm làm việc: – IBARAKI ⚙ Thi tuyển: – Lịch thi tuyển: 07/4/2021 – Lịch chốt form đăng ký: 03/4/2021 – Hình thức thi tuyển: Thi tuyển qua ứng dụng Skype – […]

Tuyển 04 Nam đơn hàng “LẮP RÁP THÉP XÂY DỰNG – SAITAMA” thi tuyển ngày 20 tháng 03 năm 2021

🌻TUYỂN DỤNG XKLĐ NHẬT BẢN “LẮP RÁP THÉP XÂY DỰNG – SAITAMA” =====***===== NỘI DUNG TUYỂN DỤNG ⚙ Ngành nghề tuyển dụng: – LẮP RÁP THÉP XÂY DỰNG ⚙ Địa điểm làm việc: – SAITAMA ⚙ Thi tuyển: – Lịch thi tuyển: 20/03/2021 – Lịch chốt form đăng ký: 19/03/2021 – Hình thức thi tuyển: Thi tuyển qua […]

Tuyển 03 nam đơn hàng “CHỐNG THẤM – SAITAMA” thi tuyển ngày 20 tháng 03 năm 2021

🌻TUYỂN DỤNG XKLĐ NHẬT BẢN “CHỐNG THẤM – SAITAMA” =====***===== NỘI DUNG TUYỂN DỤNG ⚙ Ngành nghề tuyển dụng: – CHỐNG THẤM ⚙ Địa điểm làm việc: – SAITAMA ⚙ Thi tuyển: – Lịch thi tuyển: 20/03/2021 – Lịch chốt form đăng ký: 19/03/2021 – Hình thức thi tuyển: Thi tuyển qua ứng dụng Skype – Nội dung […]

Tuyển 03 nam đơn hàng “MÁY CÔNG TRÌNH – IBARAKI” thi tuyển ngày 20 tháng 03 năm 2021

🌻TUYỂN DỤNG XKLĐ NHẬT BẢN “MÁY CÔNG TRÌNH – IBARAKI” =====***===== NỘI DUNG TUYỂN DỤNG ⚙ Ngành nghề tuyển dụng: – MÁY CÔNG TRÌNH ⚙ Địa điểm làm việc: – IBARAKI ⚙ Thi tuyển: – Lịch thi tuyển: 20/03/2021 – Lịch chốt form đăng ký: 19/03/2021 – Hình thức thi tuyển: Thi tuyển qua ứng dụng Skype – […]