Category Archives: Đơn hàng xuất khẩu lao động Nhật Bản

Tuyển 03 NAM đơn hàng “CHẾ BIẾN THỦY SẢN GIA NHIỆT – CHIBA” thi tuyển ngày 08 tháng 06 năm 2021

🌻TUYỂN DỤNG XKLĐ NHẬT BẢN “CHẾ BIẾN THỦY SẢN GIA NHIỆT – CHIBA” =====***===== NỘI DUNG TUYỂN DỤNG ⚙ Ngành nghề tuyển dụng: – CHẾ BIẾN THỦY SẢN GIA NHIỆT  ⚙ Địa điểm làm việc: – CHIBA ⚙ Thi tuyển: – Lịch thi tuyển: 08/06/2021 – Lịch chốt form đăng ký: 03/06/2021 – Hình thức thi tuyển: Thi […]

Tuyển 03 NAM đơn hàng “ĐÁ XẺ KIẾN TRÚC – TOKYO” thi tuyển ngày 02 tháng 07 năm 2021

🌻TUYỂN DỤNG XKLĐ NHẬT BẢN “ĐÁ XẺ KIẾN TRÚC – TOKYO” =====***===== NỘI DUNG TUYỂN DỤNG ⚙ Ngành nghề tuyển dụng: – ĐÁ XẺ KIẾN TRÚC ⚙ Địa điểm làm việc: – TOKYO ⚙ Thi tuyển: – Lịch thi tuyển: 02/07/2021 – Lịch chốt form đăng ký: 27/6/2021 – Hình thức thi tuyển: Thi tuyển qua ứng dụng […]

Tuyển 06 NAM đơn hàng “CHẾ TẠO TẤM KIM LOẠI – SAITAMA” thi tuyển ngày 04 tháng 06 năm 2021

🌻TUYỂN DỤNG XKLĐ NHẬT BẢN “CHẾ TẠO TẤM KIM LOẠI – SAITAMA” =====***===== NỘI DUNG TUYỂN DỤNG ⚙ Ngành nghề tuyển dụng: – CHẾ TẠO TẤM KIM LOẠI  ⚙ Địa điểm làm việc: – SAITAMA ⚙ Thi tuyển: – Lịch thi tuyển: 04/6/2021 – Lịch chốt form đăng ký: 31/5/2021 – Hình thức thi tuyển: Thi tuyển qua […]

Tuyển 06 NAM đơn hàng “CHỐNG THẤM – TOKYO” thi tuyển ngày 02 tháng 06 năm 2021

🌻TUYỂN DỤNG XKLĐ NHẬT BẢN “CHỐNG THẤM – TOKYO” =====***===== NỘI DUNG TUYỂN DỤNG ⚙ Ngành nghề tuyển dụng: – CHỐNG THẤM ⚙ Địa điểm làm việc: – TOKYO ⚙ Thi tuyển: – Lịch thi tuyển: 02/06/2021 – Lịch chốt form đăng ký: 28/5/2021 – Hình thức thi tuyển: Thi tuyển qua ứng dụng Skype – Nội dung […]

Tuyển 04 NAM đơn hàng “SƠN XÂY DỰNG – CHIBA” thi tuyển ngày 15 tháng 05 năm 2021

🌻TUYỂN DỤNG XKLĐ NHẬT BẢN “SƠN XÂY DỰNG – CHIBA” =====***===== NỘI DUNG TUYỂN DỤNG ⚙ Ngành nghề tuyển dụng: – SƠN XÂY DỰNG  ⚙ Địa điểm làm việc: – CHIBA ⚙ Thi tuyển: – Lịch thi tuyển: 15/5/2021 – Lịch chốt form đăng ký: 10/5/2021 – Hình thức thi tuyển: Thi tuyển qua ứng dụng Skype – […]

Tuyển 06 NAM đơn hàng “SƠN KIM LOẠI – IBARAKI” thi tuyển ngày 10 tháng 05 năm 2021

🌻TUYỂN DỤNG XKLĐ NHẬT BẢN “SƠN KIM LOẠI – IBARAKI” =====***===== NỘI DUNG TUYỂN DỤNG ⚙ Ngành nghề tuyển dụng: – SƠN KIM LOẠI  ⚙ Địa điểm làm việc: – IBARAKI ⚙ Thi tuyển: – Lịch thi tuyển: 10/5/2021 – Lịch chốt form đăng ký: 05/5/2021 – Hình thức thi tuyển: Thi tuyển qua ứng dụng Skype – […]

Tuyển 04 NAM đơn hàng “SƠN – TOKYO” thi tuyển ngày 14 tháng 05 năm 2021

🌻TUYỂN DỤNG XKLĐ NHẬT BẢN “SƠN – TOKYO” =====***===== NỘI DUNG TUYỂN DỤNG ⚙ Ngành nghề tuyển dụng: – SƠN  ⚙ Địa điểm làm việc: – TOKYO ⚙ Thi tuyển: – Lịch thi tuyển: 14/5/2021 – Lịch chốt form đăng ký: 09/5/2021 – Hình thức thi tuyển: Thi tuyển qua ứng dụng Skype – Nội dung thi tuyển: […]

Tuyển 06 NAM đơn hàng “MÁY CÔNG TRÌNH – SAITAMA” thi tuyển ngày 12 tháng 05 năm 2021

🌻TUYỂN DỤNG XKLĐ NHẬT BẢN “MÁY CÔNG TRÌNH – SAITAMA” =====***===== NỘI DUNG TUYỂN DỤNG ⚙ Ngành nghề tuyển dụng: – MÁY CÔNG TRÌNH  ⚙ Địa điểm làm việc: – SAITAMA ⚙ Thi tuyển: – Lịch thi tuyển: 12/5/2021 – Lịch chốt form đăng ký: 08/5/2021 – Hình thức thi tuyển: Thi tuyển qua ứng dụng Skype – […]

Tuyển 04 NAM đơn hàng “LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG – OSAKA” thi tuyển ngày 17 tháng 05 năm 2021

🌻TUYỂN DỤNG XKLĐ NHẬT BẢN “LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG – OSAKA” =====***===== NỘI DUNG TUYỂN DỤNG ⚙ Ngành nghề tuyển dụng: – LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG – OSAKA ⚙ Địa điểm làm việc: – OSAKA ⚙ Thi tuyển: – Lịch thi tuyển: 17/5/2021 – Lịch chốt form đăng ký: 12/5/2021 – Hình thức thi tuyển: Thi tuyển qua […]

Tuyển 02 NAM đơn hàng “MÁY CÔNG TRÌNH – HYOGO” thi tuyển ngày 06 tháng 05 năm 2021

🌻TUYỂN DỤNG XKLĐ NHẬT BẢN “MÁY CÔNG TRÌNH – HYOGO” =====***===== NỘI DUNG TUYỂN DỤNG ⚙ Ngành nghề tuyển dụng: – MÁY CÔNG TRÌNH  ⚙ Địa điểm làm việc: – HYOGO ⚙ Thi tuyển: – Lịch thi tuyển: 06/5/2021 – Lịch chốt form đăng ký: 01/5/2021 – Hình thức thi tuyển: Thi tuyển qua ứng dụng Skype – […]