Thực tập sinh Nhật Bản làm gì khi bị sa thải?

Khi xuất khẩu lao động Nhật Bản, bạn có thể bị sa thải vì các lý do khách quan hoặc chủ quan mà bạn không mong muốn. Vậy thực tập sinh Nhật Bản làm gì khi bị sa thải?

Thanh toán khoản tiền trợ cấp nghỉ việc

Trong trường hợp thực tập sinh bị sa thải với lý do bị quy trách nhiệm bởi doanh nghiệp tiến hành thực tập. Lúc này, doanh nghiệp phải thanh toán cho thực tập sinh khoản tiền trợ cấp nghỉ việc không dưới 60% mức lương trung bình.

Tạm ứng trước tiền lương chưa được thanh toán

Theo Luật về đảm bảo thanh toán lương có điều khoản: Người lao động có thể ứng trước một phần tiền lương chưa được thanh toán khi lý do bị sa thải từ phía doanh nghiệp. Thực tập sinh hãy liên hệ với cơ sở giám sát thực hiện tiêu chuẩn lao động. Hoặc ban giám sát thuộc phòng tiêu chuẩn lao động sở lao động của địa phương. Nội dung chi tiết nêu rõ điều kiện được hưởng tạm ứng khoản lương chưa thanh toán thuộc đối tượng được tạm ứng.

Người lao động có thể ứng lương khi bị doanh nghiệp sa thải

 

Bảo hiểm thất nghiệp – Thực tập sinh Nhật Bản làm gì khi bị sa thải

Khi người lao động bị thất nghiệp thì cần khoản chu cấp để ổn định cuộc sống. Trường hợp người lao động thất nghiệp do doanh nghiệp phá sản hay thu nhỏ quy mô kinh doanh và thỏa mãn các điều kiện được ra. Lúc này các thực tập sinh sẽ nhận được khoản trợ cấp thất nghiệp.

Người sử dụng lao động phải tiến hành tham làm thủ tục và đầy đủ quy trình

Số tháng tham gia bảo hiểu lao động phải từ 6 tháng trở lên. Được tính từ 1 năm trước ngày nghỉ việc. Và số ngày cơ bản nhận tiền lương hàng tháng tham gia bảo hiểm thất nghiệp phải trên 11 ngày.

Phí bảo hiểm thất nghiệp do doanh nghiệp và người lao động cùng gánh chịu. Thực tế, thực tập sinh sẽ phải chi trả các khoản tiền sau: Số tiền lương x Tỷ lệ bảo hiểm. Ngành nghề thông thường là 0.3%; ngành nghề xây dựng: 0.4%; ngành nông lâm ngư nghiệp: 0.4%

Thủ tục yêu cầu thanh toán khoản tiền khi chấm dứt bảo hiểm lương hưu phúc lợi, quỹ lương hưu nhân dân.

Thông tin trên đây đã trả lời cho câu hỏi Thực tập sinh Nhật Bản làm gì khi bị sa thải. Người lao động nên nỗ lực và chăm chỉ rèn luyện, làm việc. Đồng thời tuân thủ quy định của doanh nghiệp để tránh bị sa thải dù là những lý do gì.