Khóa học giao tiếp sơ cấp 3

khoa-hoc-so-cap-3

Thông tin Khóa học giao tiếp sơ cấp 3

  • Đối tượng: Đã hoàn thành khóa tiếng Nhật sơ cấp 2.
  • Tóm tắt nội dung: Từ vựng và ngữ pháp từ bài 26 – bài 37 
  • Giáo trình: Nhập môn tiếng Nhật, Minna no Nihongo (Tập 2, bài tập, chữ Hán)
  • Thời gian: 38 buổi x 1.5 giờ = 57giờ học
  • Mục tiêu: Học viên sẽ tiếp tục được làm quen với các chủ đề quen thuộc, gần gũi trong cuộc sống hàng ngày. Phát triển thêm các kỹ năng về giao tiếp, đa dạng các cách nói chuyện và sử dụng nhiều các cấu trúc ngữ pháp hơn.

khoa-hoc-so-cap-3

  • Chi tiết bài giảng:
STTNội dung
Buổi 1Ôn tập tổng hợp ngữ pháp từ bài 13- bài 25

Kiểm tra chữ Hán từ bài 13- bài 25

Buổi 2Từ vựng, ngữ pháp, luyện tập bài 26
Buổi 3Nghe bài 26

Đọc hiểu bài 26

Buổi 4Chữ Hán bài 26

Hội thoại bài 26

Buổi 5Từ vựng, ngữ pháp, luyện tập bài 27
Buổi 6Nghe bài 27

Đọc hiểu bài 27

Buổi 7Chữ Hán bài 27

Hội thoại bài 27

Buổi 8Từ vựng, ngữ pháp, luyện tập bài 27
Buổi 9Nghe bài 27

Đọc hiểu bài 27

Buổi 10Chữ Hán bài 27

Hội thoại bài 27

Buổi 11Từ vựng, ngữ pháp, luyện tập bài 28
Buổi 12Nghe bài 28

Đọc hiểu bài 28

Buổi 13Chữ Hán bài 28

Hội thoại bài 28

Buổi 14Từ vựng, ngữ pháp, luyện tập bài 29
Buổi 15Nghe bài 29

Đọc hiểu bài 29

Buổi 16Chữ Hán bài 29

Hội thoại bài 29

Buổi 17Tổng hợp và kiểm tra ngữ pháp từ bài 26 – bài 29
Buổi 18Từ vựng, ngữ pháp, luyện tập bài 30
Buổi 19Nghe hiểu bài 30
Đọc hiểu bài 30
Buổi 20Chữ Hán bài 30

Hội thoại bài 30

Buổi 21Từ vựng, ngữ pháp, luyện tập bài 31
Buổi 22Nghe hiểu bài 31
Đọc hiểu bài 32
Buổi 23Chữ Hán bài 32

Hội thoại bài 32

Buổi 24Ôn tập tổng hợp ngữ pháp từ bài 29 – bài 32
Buổi 25Từ vựng, ngữ pháp, luyện tập bài 33
Buổi 26Nghe hiểu bài 33
Đọc hiểu bài 33
Buổi 27Chữ Hán bài 33

Hội thoại bài 33

Buổi 28Từ vựng, ngữ pháp, luyện tập bài 34
Buổi 29Nghe hiểu bài 34

Đọc hiểu bài 34

Buổi 30Chữ Hán bài 35

Hội thoại bài 35

Buổi 31Từ vựng, ngữ pháp, luyện tập bài 36
Buổi 32Nghe hiểu bài 36

Đọc hiểu bài 36

Buổi 33Chữ Hán bài 36

Hội thoại bài 36

Buổi 34Từ vựng, ngữ pháp, luyện tập bài 37
Buổi 35Nghe hiểu bài 37

Đọc hiểu bài 37

Buổi 36Chữ Hán bài 37

Hội thoại bài 37

Buổi 37Ôn tập tổng hợp ngữ pháp từ bài 26 – bài 37
Buổi 38Kiểm tra cuối khóa từ bài 26 – bài 37

Link đăng ký khoá học sơ cấp 3: https://vinanippon.edu.vn/khoa-hoc-so-cap-3/

Xem thêm Khoá học giao tiếp sơ cấp 4 tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *