Khóa học giao tiếp sơ cấp 3

khoa-hoc-so-cap-3

Thông tin Khóa học giao tiếp sơ cấp 3

  • Đối tượng: Đã hoàn thành khóa tiếng Nhật sơ cấp 2.
  • Tóm tắt nội dung: Từ vựng và ngữ pháp từ bài 26 – bài 37 
  • Giáo trình: Nhập môn tiếng Nhật, Minna no Nihongo (Tập 2, bài tập, chữ Hán)
  • Thời gian: 38 buổi x 1.5 giờ = 57giờ học
  • Mục tiêu: Học viên sẽ tiếp tục được làm quen với các chủ đề quen thuộc, gần gũi trong cuộc sống hàng ngày. Phát triển thêm các kỹ năng về giao tiếp, đa dạng các cách nói chuyện và sử dụng nhiều các cấu trúc ngữ pháp hơn.

khoa-hoc-so-cap-3

  • Chi tiết bài giảng:
STT Nội dung
Buổi 1 Ôn tập tổng hợp ngữ pháp từ bài 13- bài 25

Kiểm tra chữ Hán từ bài 13- bài 25

Buổi 2 Từ vựng, ngữ pháp, luyện tập bài 26
Buổi 3 Nghe bài 26

Đọc hiểu bài 26

Buổi 4 Chữ Hán bài 26

Hội thoại bài 26

Buổi 5 Từ vựng, ngữ pháp, luyện tập bài 27
Buổi 6 Nghe bài 27

Đọc hiểu bài 27

Buổi 7 Chữ Hán bài 27

Hội thoại bài 27

Buổi 8 Từ vựng, ngữ pháp, luyện tập bài 27
Buổi 9 Nghe bài 27

Đọc hiểu bài 27

Buổi 10 Chữ Hán bài 27

Hội thoại bài 27

Buổi 11 Từ vựng, ngữ pháp, luyện tập bài 28
Buổi 12 Nghe bài 28

Đọc hiểu bài 28

Buổi 13 Chữ Hán bài 28

Hội thoại bài 28

Buổi 14 Từ vựng, ngữ pháp, luyện tập bài 29
Buổi 15 Nghe bài 29

Đọc hiểu bài 29

Buổi 16 Chữ Hán bài 29

Hội thoại bài 29

Buổi 17 Tổng hợp và kiểm tra ngữ pháp từ bài 26 – bài 29
Buổi 18 Từ vựng, ngữ pháp, luyện tập bài 30
Buổi 19 Nghe hiểu bài 30
Đọc hiểu bài 30
Buổi 20 Chữ Hán bài 30

Hội thoại bài 30

Buổi 21 Từ vựng, ngữ pháp, luyện tập bài 31
Buổi 22 Nghe hiểu bài 31
Đọc hiểu bài 32
Buổi 23 Chữ Hán bài 32

Hội thoại bài 32

Buổi 24 Ôn tập tổng hợp ngữ pháp từ bài 29 – bài 32
Buổi 25 Từ vựng, ngữ pháp, luyện tập bài 33
Buổi 26 Nghe hiểu bài 33
Đọc hiểu bài 33
Buổi 27 Chữ Hán bài 33

Hội thoại bài 33

Buổi 28 Từ vựng, ngữ pháp, luyện tập bài 34
Buổi 29 Nghe hiểu bài 34

Đọc hiểu bài 34

Buổi 30 Chữ Hán bài 35

Hội thoại bài 35

Buổi 31 Từ vựng, ngữ pháp, luyện tập bài 36
Buổi 32 Nghe hiểu bài 36

Đọc hiểu bài 36

Buổi 33 Chữ Hán bài 36

Hội thoại bài 36

Buổi 34 Từ vựng, ngữ pháp, luyện tập bài 37
Buổi 35 Nghe hiểu bài 37

Đọc hiểu bài 37

Buổi 36 Chữ Hán bài 37

Hội thoại bài 37

Buổi 37 Ôn tập tổng hợp ngữ pháp từ bài 26 – bài 37
Buổi 38 Kiểm tra cuối khóa từ bài 26 – bài 37

Link đăng ký khoá học sơ cấp 3: https://vinanippon.edu.vn/khoa-hoc-so-cap-3/

Xem thêm Khoá học giao tiếp sơ cấp 4 tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.