Khóa học giao tiếp sơ cấp 4

khoa-hoc-so-cap-4

Thông tin Khóa học giao tiếp sơ cấp 4

  • Đối tượng: Đã hoàn thành khóa tiếng Nhật sơ cấp 3.
  • Nội dung: Từ vựng và ngữ pháp từ bài 37 – bài 50 
  • Giáo trình: Nhập môn tiếng Nhật, Minna no Nihongo (Tập 2, bài tập, chữ Hán)
  • Thời gian: 45 buổi x 1.5 giờ = 67.5giờ học
  • Mục tiêu: Học viên sẽ được luyện tập cơ bản, luyện tập ứng dụng một cách nhuần nhuyễn, hỗ trợ cho các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết có cấu trúc ngữ pháp tương ứng. Làm quen với các biểu hiện ngữ pháp, ngữ nghĩa và một số kiến thức gắn với văn hoá, xã hội v.v… của Nhật Bản.

khoa-hoc-so-cap-4

  • Chi tiết bài giảng:
STT Nội dung
Buổi 1 Ôn tập tổng hợp ngữ pháp từ bài 26- bài 37

Kiểm tra chữ Hán từ bài 26- bài 37

Buổi 2 Từ vựng, ngữ pháp, luyện tập bài 38
Buổi 3 Nghe bài 38

Đọc hiểu bài 38

Buổi 4 Chữ Hán bài 38

Hội thoại bài 38

Buổi 5 Từ vựng, ngữ pháp, luyện tập bài 39
Buổi 6 Nghe bài 39

Đọc hiểu bài 39

Buổi 7 Chữ Hán bài 39

Hội thoại bài 39

Buổi 8 Từ vựng, ngữ pháp, luyện tập bài 40
Buổi 9 Nghe bài 40

Đọc hiểu bài 40

Buổi 10 Chữ Hán bài 40

Hội thoại bài 40

Buổi 11 Ôn tập tổng hợp từ bài 37 – bài 40
Buổi 12 Từ vựng, ngữ pháp, luyện tập bài 41
Buổi 13 Nghe bài 41

Đọc hiểu bài 41

Buổi 14 Chữ Hán bài 41

Hội thoại bài 41

Buổi 15 Từ vựng, ngữ pháp, luyện tập bài 42
Buổi 16 Nghe bài 42

Đọc hiểu bài 42

Buổi 17 Chữ Hán bài 42

Hội thoại bài 42

Buổi 18 Từ vựng, ngữ pháp, luyện tập bài 43
Buổi 19 Nghe bài 43

Đọc hiểu bài 43

Buổi 20 Chữ Hán bài 43

Hội thoại bài 43

Buổi 21 Từ vựng, ngữ pháp, luyện tập bài 44
Buổi 22 Nghe bài 44

Đọc hiểu bài 44

Buổi 23 Chữ Hán bài 44

Hội thoại bài 44

Buổi 24 Từ vựng, ngữ pháp, luyện tập bài 45
Buổi 25 Nghe bài 45

Đọc hiểu bài 45

Buổi 26 Chữ Hán bài 45

Hội thoại bài 45

Buổi 27 Ôn tập tổng hợp từ bài 41 – bài 45
Buổi 28 Từ vựng, ngữ pháp, luyện tập bài 46
Buổi 29 Nghe bài 46

Đọc hiểu bài 46

Buổi 30 Chữ Hán bài 46

Hội thoại bài 46

Buổi 31 Từ vựng, ngữ pháp, luyện tập bài 47
Buổi 32 Nghe bài 47

Đọc hiểu bài 47

Buổi 33 Chữ Hán bài 47

Hội thoại bài 47

Buổi 34 Từ vựng, ngữ pháp, luyện tập bài 48
Buổi 35 Nghe bài 48

Đọc hiểu bài 48

Buổi 36 Chữ Hán bài 48

Hội thoại bài 48

Buổi 37 Từ vựng, ngữ pháp, luyện tập bài 49
Buổi 38 Nghe bài 49

Đọc hiểu bài 49

Buổi 39 Chữ Hán bài 49

Hội thoại bài 49

Buổi 40 Từ vựng, ngữ pháp, luyện tập bài 50
Buổi 41 Nghe bài 50

Đọc hiểu bài 50

Buổi 42 Chữ Hán bài 50

Hội thoại bài 50

Buổi 43 Ôn tập tổng hợp ngữ pháp từ bài 38 – bài 50
Buổi 44 Kiểm tra cuối khóa từ bài 38 – bài 50
Buổi 45 Thi thử N4

Link đăng ký khoá học giao tiếp sơ cấp 4: https://vinanippon.edu.vn/khoa-hoc-so-cap-4/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.