Khóa học giao tiếp sơ cấp 2

khoa-hoc-so-cap-2

Thông tin Khóa học giao tiếp sơ cấp 2

  • Đối tượng: Đã hoàn thành khóa tiếng Nhật sơ cấp 1
  • Tóm tắt nội dung: Từ vựng và ngữ pháp từ bài 13- bài 25 
  • Giáo trình: Nhập môn tiếng Nhật, Minna no Nihongo (Tập 1, bài tập, chữ Hán)
  • Thời gian: 44 buổi x 1.5 giờ = 66 giờ học.
  • Mục tiêu: Giúp học phát triển các kỹ năng nghe nói theo chủ đề. Sau khóa học này, học viên có thể giao tiếp cơ bản các mẫu câu hội thoại hàng ngày.

khoa-hoc-so-cap-2

  • Chi tiết bài giảng:
STTNội dung
Buổi 1Ôn tập tổng hợp ngữ pháp từ bài 1- bài 12

Kiểm tra chữ Hán từ bài 1 –bài 12

Buổi 2Từ vựng, ngữ pháp, luyện tập bài 13
Buổi 3Nghe bài 13

Đọc hiểu bài 13

Buổi 4Chữ Hán bài 13

Hội thoại bài 13

Buổi 5Từ vựng, ngữ pháp, luyện tập bài 14
Buổi 6Nghe bài 14

Đọc hiểu bài 14

Buổi 7Chữ Hán bài 14

Hội thoại bài 14

Buổi 8Từ vựng, ngữ pháp, luyện tập bài 15
Buổi 9Nghe bài 15

Đọc hiểu bài 15

Buổi 10Chữ Hán bài 15

Hội thoại bài 15

Buổi 11Từ vựng, ngữ pháp, luyện tập bài 16
Buổi 12Nghe bài 16

Đọc hiểu bài 16

Buổi 13Chữ Hán bài 16

Hội thoại bài 16

Buổi 14Từ vựng, ngữ pháp, luyện tập bài 17
Buổi 15Nghe bài 17

Đọc hiểu bài 17

Buổi 16Chữ Hán bài 17

Hội thoại bài 17

Buổi 17Tổng hợp và kiểm tra ngữ pháp từ bài 13 – bài 17
Buổi 18Từ vựng, ngữ pháp, luyện tập bài 18
Buổi 19Nghe hiểu bài 18
Đọc hiểu bài 18
Buổi 20Chữ Hán bài 18

Hội thoại bài 18

Buổi 21Từ vựng, ngữ pháp, luyện tập bài 19
Buổi 22Nghe hiểu bài 19
Đọc hiểu bài 19
Buổi 23Chữ Hán bài 19

Hội thoại bài 19

Buổi 24Từ vựng, ngữ pháp, luyện tập bài 20
Buổi 25Nghe hiểu bài 20
Đọc hiểu bài 20
Buổi 26Chữ Hán bài 20

Hội thoại bài 20

Buổi 27Từ vựng, ngữ pháp, luyện tập bài 21
Buổi 28Nghe hiểu bài 21

Đọc hiểu bài 21

Buổi 29Chữ Hán bài 21

Hội thoại bài 21

Buổi 30Từ vựng, ngữ pháp, luyện tập bài 22
Buổi 31Nghe hiểu bài 22

Đọc hiểu bài 22

Buổi 32Chữ Hán bài 22

Hội thoại bài 22

Buổi 33Ôn tập và kiểm tra ngữ pháp tổng hợp từ bài 17 – bài 22
Buổi 34Từ vựng, ngữ pháp, luyện tập bài 23
Buổi 35Nghe hiểu bài 23

Đọc hiểu bài 23

Buổi 36Chữ Hán bài 23

Hội thoại bài 23

Buổi 37Từ vựng, ngữ pháp, luyện tập bài 24
Buổi 38Nghe hiểu bài 24

Đọc hiểu bài 24

Buổi 39Chữ Hán bài 24

Hội thoại bài 24

Từ vựng, ngữ pháp, luyện tập bài 25
Buổi 40Nghe hiểu bài 25

Đọc hiểu bài 25

Buổi 41Chữ Hán bài 25

Hội thoại bài 25

Buổi 42Ôn tập tổng hợp
Buổi 43Kiểm tra cuối khóa từ bài 13 – bài 25
Buổi 44Thi thử N5 

Link đăng ký khoá học sơ cấp 2: https://vinanippon.edu.vn/khoa-hoc-so-cap-2/

Xem thêm Khoá học giao tiếp sơ cấp 3 tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *