Khóa học giao tiếp sơ cấp 2

khoa-hoc-so-cap-2

Thông tin Khóa học giao tiếp sơ cấp 2

  • Đối tượng: Đã hoàn thành khóa tiếng Nhật sơ cấp 1
  • Tóm tắt nội dung: Từ vựng và ngữ pháp từ bài 13- bài 25 
  • Giáo trình: Nhập môn tiếng Nhật, Minna no Nihongo (Tập 1, bài tập, chữ Hán)
  • Thời gian: 44 buổi x 1.5 giờ = 66 giờ học.
  • Mục tiêu: Giúp học phát triển các kỹ năng nghe nói theo chủ đề. Sau khóa học này, học viên có thể giao tiếp cơ bản các mẫu câu hội thoại hàng ngày.

khoa-hoc-so-cap-2

  • Chi tiết bài giảng:
STT Nội dung
Buổi 1 Ôn tập tổng hợp ngữ pháp từ bài 1- bài 12

Kiểm tra chữ Hán từ bài 1 –bài 12

Buổi 2 Từ vựng, ngữ pháp, luyện tập bài 13
Buổi 3 Nghe bài 13

Đọc hiểu bài 13

Buổi 4 Chữ Hán bài 13

Hội thoại bài 13

Buổi 5 Từ vựng, ngữ pháp, luyện tập bài 14
Buổi 6 Nghe bài 14

Đọc hiểu bài 14

Buổi 7 Chữ Hán bài 14

Hội thoại bài 14

Buổi 8 Từ vựng, ngữ pháp, luyện tập bài 15
Buổi 9 Nghe bài 15

Đọc hiểu bài 15

Buổi 10 Chữ Hán bài 15

Hội thoại bài 15

Buổi 11 Từ vựng, ngữ pháp, luyện tập bài 16
Buổi 12 Nghe bài 16

Đọc hiểu bài 16

Buổi 13 Chữ Hán bài 16

Hội thoại bài 16

Buổi 14 Từ vựng, ngữ pháp, luyện tập bài 17
Buổi 15 Nghe bài 17

Đọc hiểu bài 17

Buổi 16 Chữ Hán bài 17

Hội thoại bài 17

Buổi 17 Tổng hợp và kiểm tra ngữ pháp từ bài 13 – bài 17
Buổi 18 Từ vựng, ngữ pháp, luyện tập bài 18
Buổi 19 Nghe hiểu bài 18
Đọc hiểu bài 18
Buổi 20 Chữ Hán bài 18

Hội thoại bài 18

Buổi 21 Từ vựng, ngữ pháp, luyện tập bài 19
Buổi 22 Nghe hiểu bài 19
Đọc hiểu bài 19
Buổi 23 Chữ Hán bài 19

Hội thoại bài 19

Buổi 24 Từ vựng, ngữ pháp, luyện tập bài 20
Buổi 25 Nghe hiểu bài 20
Đọc hiểu bài 20
Buổi 26 Chữ Hán bài 20

Hội thoại bài 20

Buổi 27 Từ vựng, ngữ pháp, luyện tập bài 21
Buổi 28 Nghe hiểu bài 21

Đọc hiểu bài 21

Buổi 29 Chữ Hán bài 21

Hội thoại bài 21

Buổi 30 Từ vựng, ngữ pháp, luyện tập bài 22
Buổi 31 Nghe hiểu bài 22

Đọc hiểu bài 22

Buổi 32 Chữ Hán bài 22

Hội thoại bài 22

Buổi 33 Ôn tập và kiểm tra ngữ pháp tổng hợp từ bài 17 – bài 22
Buổi 34 Từ vựng, ngữ pháp, luyện tập bài 23
Buổi 35 Nghe hiểu bài 23

Đọc hiểu bài 23

Buổi 36 Chữ Hán bài 23

Hội thoại bài 23

Buổi 37 Từ vựng, ngữ pháp, luyện tập bài 24
Buổi 38 Nghe hiểu bài 24

Đọc hiểu bài 24

Buổi 39 Chữ Hán bài 24

Hội thoại bài 24

Từ vựng, ngữ pháp, luyện tập bài 25
Buổi 40 Nghe hiểu bài 25

Đọc hiểu bài 25

Buổi 41 Chữ Hán bài 25

Hội thoại bài 25

Buổi 42 Ôn tập tổng hợp
Buổi 43 Kiểm tra cuối khóa từ bài 13 – bài 25
Buổi 44 Thi thử N5 

Link đăng ký khoá học sơ cấp 2: https://vinanippon.edu.vn/khoa-hoc-so-cap-2/

Xem thêm Khoá học giao tiếp sơ cấp 3 tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.