Khóa học giao tiếp sơ cấp 1

khoa-hoc-so-cap-1

Thông tin chi tiết Khóa học giao tiếp sơ cấp 1

  • Đối tượng: Dành cho các học viên bắt đầu học tiếng Nhật.
  • Tóm tắt nội dung: bảng chữ Hiragana và Katakana, 12 bài ngữ pháp, 40 chữ Hán.
  • Giáo trình: Nhập môn tiếng Nhật, Minna no Nihongo (Tập 1, bài tập, chữ Hán)
  • Thời gian: 45 buổi x 1.5 giờ = 67.5 giờ học
  • Mục tiêu: Giúp học viên làm quen với các kiến thức nền tảng như: Hai bảng chữ cái tiếng Nhật, các cấu trúc câu căn bản, cách chào hỏi đơn giản nhất bằng tiếng Nhật,.. ngoài ra với lớp sơ cấp 1,  học viên còn được giáo viên định hướng các thói quen cách học từ vựng để làm tiền đề cho các lớp sau này.
khoa-hoc-so-cap-1
Khoá học giao tiếp sơ cấp 1
  • Chi tiết bài giảng khoá học:
STTNội dung
Buổi 1BÀI MỞ ĐẦU:

– Đặc điểm chung của tiếng Nhật

– Chữ viết trong tiếng Nhật ( giới thiệu bảng chữ hiragana, Katakana)

Buổi 2Bảng chữ cái Hiragana
Buổi 3Bảng chữ Katakana
Buổi 4Ôn tập chữ Hiragana và Katakana
Buổi 5Phát âm của tiếng Nhật, âm đục, âm ngắt,trường âm
Buổi 6Những cách nói thường dùng trong lớp học

Chào hỏi và những cách nói hàng ngày

Buổi 7Chữ số

Ôn tập bảng chữ cái và các âm đã học

Buổi 8Kiểm tra 2 Bảng chữ cái
Từ vựng, ngữ pháp, luyện tập bài 1
Buổi 9Nghe bài 1

Đọc hiểu bài 1

Buổi 10Chữ Hán bài 1

Hội thoại bài 1

Buổi 11Từ vựng, ngữ pháp, luyện tập bài 2
Buổi 12Nghe bài 2

Đọc hiểu bài 2

Buổi 13Chữ Hán bài 2

Hội thoại bài 2

Buổi 14Từ vựng, ngữ pháp, luyện tập bài 3
Buổi 15Nghe hiểu bài 3
Đọc hiểu bài 3
Buổi 16Chữ Hán bài 3

Hội thoại bài 3

Buổi 17Từ vựng, ngữ pháp, luyện tập bài 4
Buổi 18Nghe hiểu bài 4
Đọc hiểu bài 4
Buổi 19Chữ Hán bài 4

Hội thoại bài 4

Buổi 20Từ vựng, ngữ pháp, luyện tập bài 5
Buổi 21Nghe hiểu bài 5
Đọc hiểu bài 5
Buổi 22Chữ Hán bài 5

Hội thoại bài 5

Buổi 23 Kiểm tra ngữ pháp tổng hợp từ bài 1 – bài 5
Buổi 24Từ vựng, ngữ pháp, luyện tập bài 6
Buổi 25Nghe hiểu bài 6
Đọc hiểu bài 6
Buổi 26Chữ Hán bài 6

Hội thoại bài 6

Buổi 27Từ vựng, ngữ pháp, luyện tập bài 7
Buổi 28Nghe hiểu bài 7

Đọc hiểu bài 7

Buổi 29Chữ Hán bài 7

Hội thoại bài 7

Buổi 30Từ vựng, ngữ pháp, luyện tập bài 8
Buổi 31Nghe hiểu bài 8

Đọc hiểu bài 8

Buổi 32Chữ Hán bài 8

Hội thoại bài 8

Buổi 33Từ vựng, ngữ pháp, luyện tập bài 9
Buổi 34Nghe hiểu bài 9

Đọc hiểu bài 9

Buổi 35Chữ Hán bài 9

Hội thoại bài 9

Buổi 36Từ vựng, ngữ pháp, luyện tập bài 10
Buổi 37Nghe hiểu bài 10

Đọc hiểu bài 10

Buổi 38Chữ Hán bài 10

Hội thoại bài 10

Buổi 39Ôn tập ngữ pháp bài 1~ 10
Từ vựng, ngữ pháp, luyện tập bài 11
Buổi 40Nghe hiểu bài 11

Đọc hiểu bài 11

Buổi 41Chữ Hán bài 11

Hội thoại bài 11

Buổi 42Từ vựng, ngữ pháp, luyện tập bài 12
Buổi 43Nghe hiểu bài 12

Đọc hiểu bài 12

Buổi 44Chữ Hán bài 12

Hội thoại bài 12

Buổi 45Ôn tập và kiểm tra cuối khóa từ bài 1-12

Đăng ký khoá học sơ cấp 1 tại link: https://vinanippon.edu.vn/khoa-hoc-so-cap-1/

Xem thêm khoá học giao tiếp sơ cấp 2 tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *