Tăng tiền làm thêm ngoài giờ cho người lao động từ tháng 4 năm 2023

Từ ngày 1/4/2023, mức lương làm thêm giờ vượt quá 60 giờ/tháng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ được tăng lên.

Theo luật, có 2 kiểu làm thêm giờ hợp pháp, đó là “làm thêm giờ trong quy định” và “làm thêm giờ ngoài quy định”. Hiểu đơn giản “làm thêm giờ trong quy định” là số giờ tăng ca không vượt quá tổng số giờ được ghi trong hợp đồng. Ví dụ hợp đồng là 1 ngày 8 tiếng hoặc 1 tuần 40 tiếng. Ngày đi làm từ 9 giờ đến 17 giờ, nghỉ giải lao 1 tiếng. Như vậy, thực tế làm việc chỉ có 7 tiếng, nếu tăng ca đến 18 giờ, được coi là “làm thêm giờ trong quy định”.

Còn “làm thêm giờ ngoài quy định” là làm số giờ vượt quá 8 tiếng 1 ngày hoặc quá 40 tiếng 1 tuần. Hiện tại, lương tăng ca đối với công ty lớn và công ty vừa và nhỏ có sự khác biệt. Tuy cùng tăng từ 25% lương khi tổng số giờ tăng ca dưới 60 tiếng/tháng, nhưng từ 60 tiếng/tháng trở lên, công ty lớn sẽ tăng từ 50% trong khi công ty vừa và nhỏ chỉ tăng từ 25%.

Theo luật mới áp dụng từ tháng 4/2023, cả công ty lớn và công ty vừa và nhỏ đều phải tăng tiền làm thêm giờ lên trên 50% khi người lao động tăng ca trên 60 tiếng.