Nenkin là gì? Bạn đã hiểu rõ về tiền Nenkin?

Bên cạnh những quyền lợi mà người lao động được hưởng khi đến Nhật Bản làm việc, mỗi người còn phải có trách nhiệm đóng góp như một công dân Nhật Bản. Ngoài tiền thuế, bảo hiểm thì tiền nenkin cũng là khoản tiền bắt buộc phải đóng. Vậy tiền nenkin là gì?

Tiền Nenkin là gì?

Kenkin – Đóng lương hưu là nghĩa vụ mà tất cả công dân trên 20 tuổi đang làm việc, sinh sống tại Nhật Bản, bao gồm cả người ngoại quốc. Thông thường, những công dân có thu nhập dưới 98 vạn yên sẽ được nhà nước miễn giảm lương hưu.

Đối với công dân nước ngoài đang làm việc tại Nhật Bản khi kết thúc hợp đồng lao động tại Nhật Bản thì khi về nước sẽ được hoàn thuế. Hiểu đơn giản, tiền nenkin được hiểu là tiền trợ cấp khi về hưu. Chính vì thế người lao động nước ngoài khi đóng thuế mà không hưởng lương hưu sẽ được hoàn thuế.

Cách tính tiền Nenkin

Có hai loại: Lương hưu quốc gia (kokumin nenkin) và Lương hưu phúc lợi (kōsei nenkin).

 • Đối với lương hưu quốc gia: Không bị trưng thu thuế thu nhập từ số tiền nenkin trả về.
 • Đối với lương hưu phúc lợi: Người lao động sẽ bị trừ 20,42%, có nghĩa là khi nhận tiền hoàn thuế Nenkin, bạn chỉ nhận lại 79,58% số tiền đã đóng. Số còn lại được nộp vào sở thuế. Tuy nhiên, khi làm đầy đủ thủ tục thì bạn sẽ nhận lại được số tiền này. Gọi là thủ tục lấy tiền nenkin lần 2.

Số tiền này được tính theo thời gian làm việc và đóng bảo hiểm tại Nhật Bản. Dưới đây là số liệu tương đối. Còn số thực tế phụ thuộc vào số tiền đã đóng khi làm việc ở Nhật:

 • Từ 6 đến 12 tháng: 39,9000 yên
 • Từ 12 đến 18 tháng: 79,800 yên
 • Từ 18 đến 24 tháng: 119,700 yên
 • Từ 24 đến 30 tháng: 159,500 yên
 • Từ 30 đến 36 tháng: 199,500 yên
 • Từ 36 tháng trở lên: 239,400 yên

Tùy thuộc vào từng thời điểm và thời gian đóng bảo hiểm, người lao động sẽ được lĩnh tiền nenkin tương ứng. Đối với những bạn đang đi làm và đóng bảo hiểm lao động thì sẽ được linh từ 0.4 – 2.6 tháng lương tiêu chuẩn. Cách tính tháng lương tiêu chuẩn như sau: tổng thu nhập trong thời gian đóng bảo hiểm (Lương + thưởng + chưa trừ thuế) chia đều cho tổng số tháng đóng bảo hiểm. Cách tính này áp dụng cho những người lao động đã tham gia đóng bảo hiểm từ năm 2003.

Có hai loại: Lương hưu quốc gia (kokumin nenkin) và Lương hưu phúc lợi (kōsei nenkin)

Điều kiện để lãnh tiền Nenkin

 • Không phải là người Nhật Bản
 • Không sống tại Nhật Bản
 • Thời gian đóng bảo hiểm từ 6 tháng trở lên
 • Thời gian xuất cảnh khỏi Nhật Bản không quá 2 năm

Việc hoàn tiền Nenkin sẽ được chia làm 2 lần làm thủ tục. Gọi là Nenkin lầ 1 và Nenkin lần 2. Thời gian nhận Nenkin lần 1 vào khoảng 5 – 6 tháng kể từ khi người lao động hoàn tất thủ tục hồ sơ để gửi sang Nhật. Khi lĩnh Nenkin lần 1, cơ quan thuế đã khấu trừ 20% tổng số tiền Nenkin và trả 80% ở lần 1. Nenkin lần 2 là lấy lại 20% tổng số tiền chưa nhận hết lần 1. Tuy nhiên, ở lần 2 người lao động không thể trực tiếp lấy tiền mà phải cần một người đại diện để làm hồ sơ xin lại. Người đó bắt buộc phải đang sinh sống tại Nhật Bản.

Trên đây là những thông tin quan trọng giúp người lao động trả lời câu hỏi Nenkin là gì? Hãy tìm hiểu kỹ để được hưởng những quyền lợi sau khi về nước.