Từ vựng và ngữ pháp bài 45 Minano nihongo – Học hiểu cùng Vinanippon

Từ vựng và ngữ pháp bài 45 sẽ giới thiệu đến các bạn cách nói giả định về một vấn đề, hành động nào đó (gần nghĩa như nguyên nhân và kết quả) và cách bày tỏ sự không mong muốn của mình về một kết quả nào đó. Cùng Vinanippon tìm hiểu nhé!

I. Từ vựng

STT TỪ VỰNG HÁN TỰ ÂM HÁN NGHĨA
1 あやまります 謝ります TẠ xin lỗi, tạ lỗi
2 [じこに~] あいます [事故に~]遭います SỰ CỐ TAO gặp [tai nạn]
3 しんじます 信じます TÍN tin, tin tưởng
4 よういします 用意します DỤNG Ý chuẩn bị
5 キャンセルします  ~ hủy bỏ, hủy
6 うまくいきます  ~  ~ tốt, thuận lợi
7 ほしょうしょ 保証書 BẢO CHỨNG THƯ giấy bảo hành
8 りょうしゅうしょ 領収書 LÃNH THÂU THƯ hóa đơn
9 おくりもの 贈り物 TẶNG VẬT quà tặng (~をします)
10 まちがいでんわ まちがい電話 ĐIỆN THOẠI điện thoại nhầm
11 キャンプ  ~  ~ trại
12 かかり  ~  ~ nhân viên, người phụ trách
13 ちゅうし 中止 TRUNG CHỈ dừng, đình chỉ
14 てん ĐIỂM điểm
15 レバー  ~  ~ tay bẻ, tay số, cần gạt
16 [-えん]さつ [-円]札 VIÊN TRÁT tờ tiền giấy [-yên]
17 ちゃんと  ~  ~ đúng, hẳn hoi
18 きゅうに 急に CẤP gấp
19 たのしみにしています 楽しみにしています NHẠC/LẠC mong đợi, lấy làm vui
20 いじょうです。 以上です。 Xin hết.
21 かかりいん 係員 HỆ VIÊN nhân viên
22 コース  ~  ~ đường chạy (ma ra tông)
23 スタート  ~  ~ xuất phát
24 ―い -位 VỊ thứ ―, vị trí thứ -, giải ―
25 ゆうしょうします 優勝します ƯU THẮNG vô địch, đoạt giải nhất
26 なやみ 悩み NÃO (điều/sự) lo nghĩ, trăn trở, phiền muộn
27 めざまし「どけい」 目覚まし[時計] MỤC GIÁC THỜI KẾ đồng hồ báo thức
28 ねむります 眠ります MIÊN ngủ
29 めがさめます 目が覚めます MỤC GIÁC tỉnh giấc
30 だいがくせい 大学生 ĐẠI HỌC SINH sinh viên đại học
31 かいとう 回答 HỒI ĐÁP câu trả lời, lời giải
32 なります 鳴ります MINH reo, kêu
33 セットします  ~  ~ cài, đặt
34 それでも  ~  ~ tuy thế, mặc dù thế

II. Ngữ pháp

1. ~ + ばあいは,~

Cấu trúc :

Động từ nguyên dạng + ばあいは,~
Động từ thể ない + ばあいは,~
Động từ thể た + ばあいは,~
Tính từ đuôi い + ばあいは,~
Tính từ đuôi な + ばあいは,~
Danh từ の + ばあいは,~

Nghĩa: Trong trường hợp, nếu,…

Cách dùng: Cách nói về trướng hợp giả định nào đó. Phần theo sau là cách xử lí trường hợp đó hay kết quả xảy ra
[ばあい] là một danh từ nên cách nối nó với từ đứng trước tương tự cách bổ nghĩa cho danh từ

Ví dụ:

Với động từ:
あめがふったばあいは、がっこうを やすみます
Tôi sẽ nghỉ học nếu trời mưa
さんかできないばあいは、 わたし に いってください。

Trường hợp không thể tham gia, hãy nói với tôi
* Trên thực tế, cũng có mẫu câu “Động từ nguyên dạng + ばあいは” nhưng tính giả định của mẫu câu này không mạnh bằng “Động từ thể た + ばあいは” và trong giáo trình này chỉ dùng mẫu câu “Động từ thể た + ばあいは”

Với tính từ:
ファックスのちょうしがわるいばあいは、どうしたらいいですか
Tôi nên làm thế nào trong trường hợp máy fax gặp trục trặc?
パスポートがひつようなばあいは、かれにいってください
Anh hãy nói với anh ý trong trường hợp cần hộ chiếu.

Với danh từ:
かじやじしんのばあいは、エレベーターをつかわないでください
Trong trường hợp xảy ra động đất và hỏa hoạn, không được dùng cầu thang máy.

muc-tieu-hoc-tieng-nhat

2. Thể thông thường + のに、~

Nghĩa: thế mà, vậy mà

Cách dùng: dùng khi muốn diễn đạt việc không đạt được kết quả như mong đợi trong 1 tình huống nào đó. Điểm khác biệt cần lưu ý ở mẫu câu này (so với cách nói cùng ý nghĩa như 「~が」hay「~ても」) là nó bao hàm những tình cảm, cảm giác mạnh mẽ của người nói như sự bất mãn, không ngờ

*Thể thông thường của danh từ thay [な] bằng [だ]

Ví dụ:
ダイエットしているのに、ふとってしまいました
Tôi đã ăn kiêng thế mà vẫn béo
やくそくをしたのに、かのじょはきませんでした
Hẹn rồi vậy mà cô ấy không đến
ボタンをおしたのに、コピーできません
Tôi ấn nút rồi mà vẫn không thể copy

3. Sự khác nhau giữa[~のに] và [~が/~ても]

Chúng ta sẽ cùng xem qua các ví dụ sa để thấy sự khác biệt

Ví dụ :
わたしのへやはせまいですが、きれいです(1)
Phòng của tôi hẹp nhưng mà đẹp.
あしたあめがふっても、でかけます(2)
Ngày mai, dù trời có mưa chăng nữa, tôi vẫn đi ra ngoài.
やくそくしたのに、どうしてこなかったんですか(3)
Đã hứa rồi mà sao bạn lại không đến vậy?

Phân tích ví dụ:

Ở ví dụ (1) và (2) không thể dùng [~のに] để thay thế cho [が] và [ても], vì ví dụ (1) chỉ gắn nối 2 sự đánh giá có tính đối lập, không bao hàm ý chỉ kết quả nằm ngoài mong đợi, còn ví dụ (2) chỉ giả định về 1 việc chưa xảy ra trong hiện thực, cùng không bao hàm ý chỉ kết quả nằm ngoài mong đợi
Ví dụ (3) không thể dùng [が] và [ても] để thay thế cho [~のに] được vì ví dụ (3) mang ý ngược nghĩa, nghịch lý giữa 2 vế nhưng có bao hàm cảm giác thất vọng, bất mãn hay không ngờ trong câu nói, biểu thị trách móc có sắc thái mạnh.

Từ vựng và ngữ pháp bài 45 đến đây là hết rồi. Đừng quên luyện tập và chuẩn bị tinh thần lên dây cót cho bài học tiếp theo dưới đây nhé!

Bài học tiếp theo: Từ vựng và ngữ pháp bài 46

Tóm lược
Từ vựng và ngữ pháp bài 45
Tiêu đề bài viết
Từ vựng và ngữ pháp bài 45
Mô tả bài viết
Từ vựng và ngữ pháp bài 45 sẽ giới thiệu đến các bạn cách nói giả định về một vấn đề, hành động nào đó (gần nghĩa như nguyên nhân và kết quả) và cách bày tỏ sự không mong muốn...
Công ty
Vinanippon
Logo công ty