Tổng hợp 50 mẫu ngữ pháp tiếng Nhật N3

Bài viết dưới đây, Vinanippon đã tổng hợp và chia sẻ đến bạn 50 mẫu ngữ pháp tiếng Nhật N3 thường xuất hiện trong các kỳ thi, các đoạn hội thoại sử dụng hàng ngày.

STTCấu trúc ngữ phápGiải thích ý nghĩa
1~うちにTrong lúc (trước khi…)
2~あいだ(に)Trong lúc sự việc này đang diễn ra thì sự việc khác đã xảy ra…
3〜とおりだ / 〜とろり(に)

〜どおりだ /〜どおり(に)

Dựa theo
4〜くらい… はない

〜ぐらい … はない

〜ほど… はない

Không có gì – Tới mức ⇒ So sánh nhất, biểu hiện ở mức độ cao nhất
5〜ところだ  〜ところ (+trợ từ)Vào lúc… ⇒ một sự việc diễn ra trong khoảng thời gian trước, sau hoặc đúng thời điểm đó
6〜くらい・〜ぐらい・ / 〜ほどTới mức… ⇒ so sánh, biểu thị bằng một sự vật khác
7〜たびにMỗi khi
8〜ついでにTiện thể
9〜ぐらいなら / 〜くらいならNếu phải đến mức… thì…
10〜に限るNhất… (cách tốt nhất để làm)
11〜に対してĐối với ~
12〜反面Ngược lại, mặt khác
13〜一方 (で)Đồng thời, trong một diễn biến khác
14〜というよりHơn là ~
15〜かわりにThay cho
16〜ためだ/ / 〜ため(に)Bởi vì, tại vì
17~によって…     / N + による +NDo là
18〜から…/ことからTừ, vì… (lý do)
19(〜ば)〜ほど / (〜なら)〜ほど / 〜ほどcàng… – càng…
20〜によって… / 〜によってはTùy theo, tùy vào
21〜おかげで / 〜おかげだNhờ có
22〜せいだ/ 〜せいでChỉ vì
23〜のだからBởi lẽ
24〜(の)ならNếu là
25たとえ〜でも… / たとえ〜てもCho dù … thì
26〜さえ〜なら… / 〜さえ〜ばNếu chỉ cần có
27〜なら… / 〜たら… / 〜ばNếu…
28~ということだ ・ ~とのことだNói là ~
29~と言われているCó người nói rằng là…
30~とか
31~ってTôi nghe nói là
32~というĐược gọi là
33「~はずがない・~わけがない」Không thể nào, tuyệt đối không,…
34「~とは限らない」Chưa chắc đã, không hẳn là…
35~のではない / ~というわけではない / ~わけではないKhông phải là, không hẳn là…
36~ないことはないCũng có khả năng là, không thể nói rằng không…
37~ことは~が~ thì ~ nhưng
38「~てもらいたい・~ていただきたい・~てほしい」Muốn (đối phương) làm gì đó cho mình
39~(さ)せてほしい / ~(さ)せていただきたい / ~(さ)せてもらいたいMuốn (được cho phép làm gì, không phải làm gì)
40~に 間違いないChắc chắn, nhất định
41命令(しろ)/禁止(~な)Câu mệnh lệnh, cấm đoán
42~ことViệc ~
43~べきだ / べきではないPhải/ Không được làm ~
44~たらどうですかNếu… thì thế nào
45~ようにするCố gắng làm cái gì đó
46(よ)うとするThử làm gì đó
47~ことにするQuyết định điều gì
48~ことにしているQuyết định làm gì đó
49~ことになるĐược quyết định ⇒ mang tính không chắc chắn
50~ことになっているĐược quyết định ⇒ mang tính chắc chắn, không thể thay đổi nữa

Hi vọng với 50 mẫu ngữ pháp N3 mà Vinanippon đã tổng hợp bên trên sẽ giúp ích nhiều cho bạn trong các kỳ thi sắp tới. Trong quá trình học tập, ôn luyện có gì chưa nắm rõ, hãy liên hệ ngay với Vinanippon để được giúp đỡ nhé. Chúc các bạn thành công!