Danh sách trường Nhật ngữ liên kết du học Nhật Bản 2020 kỳ tháng 4

danh-sach-cac-truong-nhat-ngu-lien-ket-du-hoc-nhat-ban-2020-thang-4

Các trường Nhật ngữ tại Nhật Bản  hiện nay có tới 500 trường Nhật ngữ được Hiệp hội xúc tiến Giáo dục tiếng Nhật công nhận. Con số này khiến bất kỳ du học sinh nào cũng phải hoang mang vì không biết nên chọn trường Nhật ngữ nào để theo học.

Danh sách các trường nhật ngữ mà VINANIPPON tổng hợp dưới đây dựa trên các tiêu chí phù hợp với du học sinh (DHS) Việt Nam.