VINANIPPON 日本語センターの学生

Sinh viên tại Trung tâm Nhật Bản VINANIPPON

1. Nhiệm vụ sinh viên của Trung tâm tiếng Nhật VINANIPPON

  • Giữ đúng thời gian và đi học đúng cách.
  • Tôi trả học phí của tôi đúng.
  • Khi tôi muốn nghỉ ngơi, tôi phải xin phép giáo viên của mình.
  • Đừng rời trường mà không được phép vì năm lý do trở lên. (Nếu bạn nghỉ ngơi, bạn có thể muốn hủy khóa học bạn đang học.)
  • Cung cấp thông tin cá nhân cho trung tâm (tên, tuổi, quê hương, số nhận dạng, v.v.)
  • Khi tôi đi học, tôi mang tài liệu của tôi đúng cách. Tôi cũng phải làm bài tập về nhà của tôi đúng cách.
  • Tôn trọng giáo viên trung tâm, quản trị viên và thư ký.
  • Không mang những thứ nguy hiểm hoặc dễ cháy.
  • Đừng hút thuốc, uống, ăn hoặc uống trong lớp học.
  • Thực hiện đúng các quy tắc của trung tâm đúng cách.

khai-giang-cac-lop-hoc-tieng-nhat-n4

2. TIẾNG VIỆT VINANIPPON Trung tâm lợi ích sinh viên

 • Có thể tham gia vào các hoạt động văn hóa và thể thao của trung tâm. Các quy tắc của trung tâm cho phép sinh viên chọn một chương trình học và hình thức học tập
 • Được tôn trọng và cân bằng, trung tâm sẽ thông báo cho bạn tất cả các thông tin và tình trạng học tập của sinh viên
 • Có thể bày tỏ ý kiến ​​về phương pháp giảng dạy của trung tâm và các hoạt động khác của trung tâm
 • Bạn có thể chọn một lớp học theo cấp độ của bạn
 • Tôi có thể đảm bảo thời gian học
 • Học sinh có điểm tốt sẽ nhận được học bổng từ trung tâm (điểm kiểm tra cao, không nghỉ quá thời hạn, không quá 30% các khóa học trong khóa học, hoàn thành khóa học bạn đăng ký) Miễn 30% học phí khóa học.học tiếng nhật ở đâu

3. Học phí

 • Đóng học phí (trả bằng tiền Việt Nam (Don)).
 • Học phí khác nhau tùy thuộc vào khóa học và lớp học do sinh viên lựa chọn. Trung tâm sẽ thông báo cho sinh viên về học phí.
 • Học phí đã trả không thể được hoàn trả vì bất kỳ lý do. (Có thể trả lại khi trung tâm chịu trách nhiệm)
 • Trong một số trường hợp, nó được quy định để giảm học phí (đối với học sinh có điểm tốt, v.v.)

Leave a Reply

Your email address will not be published.