Sổ tay kiến thức ngữ pháp tiếng Nhật bài 4 đầy đủ

Bài học ngữ pháp tiếng Nhật bài 4 hôm nay chúng ta sẽ học về cách nói thời gian, và làm quen với câu động từ trong tiếng Nhật và cách chia động từ theo thể và thời.

Cách nói thời gian trong tiếng Nhật.

Giống như cách nói số tuổi hay số tiền, để nói số giờ số phút ta chỉ cần ghép số đếm với danh từ chỉ thời gian là giờ (じ) hoặc là phút(ふん/ぷん).
Về số giờ, ta có số giờ sau đây đặc biệt:
0 giờ =れいじ
4 giờ = よじ
7 giờ =しちじ
9 giờ =くじ
Về số phút, ta cũng có các số phút có đuôi như sau đây đặc biệt:
1 =いっぷん
3 =さんぷん
4 =よんぷん
6 =ろっぷん
8 =はっぷん
10 =じゅっぷん/じっぷん
Các phút còn lại sẽ đi theo danh từ thời gian phút là ふん
はん=30 phút đi theo giờ k bao giờ đứng độc lập.
Khi ta nói thời gian chính xác ta chỉ cần ghép số giờ và số phút, tuy nhiên với giờ rưỡi ta sẽ nói là: số giờ はん.

Xem thêm: Cách nói giờ và phút trong tiếng Nhật

 Ngữ pháp tiếng Nhật bài 4

1. いま(は) なんじ / なんぶん ですか

 • Nghĩa : Bây giờ là mấy giờ / mấy phút ?
 • Cách dùng: hỏi giờ, hỏi phút
 • Ví dụ:
  いま なんじですか­。
  Bây giờ là mấy giờ?
  8じ30ぷん(8じはん)です。
  Bây giờ là 8:30 (8 rưỡi).

*じはん :Sử dụng khi nói giờ rưỡi.

2. N(địa điểm) は いま なんじ ですか

 • Nghĩa : Ở N bây giờ là mấy giờ ?
 • Cách dùng : hỏi về thời gian ở một nơi nào đó
 • Ví dụ :
  ニューヨークは いまなんじ ですか ?
  Ở New York bây giờ là mấy giờ ?
  よんじはんです。
  4 giờ rưỡi.

3. Động từ ます

Cách dùng: động từ biểu thị thái độ lịch sự với người nghe, thể hiện một hành động ở thì hiện tại hoặc tương lai.
Ví dụ:
まいにち11じにねます。
Hàng ngày tôi ngủ lúc 11h

4. Chia thì của động từ

Cách chia :

 • Hiện tại:
  Khẳng định: ます
  VD : まいばん べんきょうします (Mỗi tối tôi đều học bài)
  Phủ định: ません
  VD : あしたべんきょうしません (Ngày mai tôi sẽ không học bài)
 • Quá khứ :
  Khẳng định : ました
  VD : きのうべんきょうしました (Hôm qua tôi đã học bài)
  Phủ định: ませんでした
  VD : おとといべんきょうしませんでした (Ngày kia tôi đã không học bài.)

5. N (chỉ thời gian) に+ V ます

 • Nghĩa : Làm việc gì đó vào khoảng thời gian nào
 • Cách dùng: để chỉ thời điểm tiến hành một hành động.
  *Nếu thời gian không biểu hiện bằng những con số thì không thêm に. Sau danh từ là các thứ trong tuần ta có thể có に hay không đều được.
 • Ví dụ :
  わたしは12じにたべます。
  Tôi ăn vào lúc 12 giờ.
  どようびべんきょうしません。
  Thứ 7 tôi thường không học bài.

6. ~から~まで

 • Nghĩa : Từ ~ đến ~
 • Cách dùng : nói khoảng thời gian, khoảng cách giữa 2 nơi chốn với trợ từ [から] biểu thị điểm bắt đầu của thời gian hay nơi chốn, trợ từ [まで] biểu thị điểm kết thúc của thời gian hay nơi chốn.
  *2 trợ từ có thể đứng một mình, không cần phải lúc nào cũng đi đôi với nhau.
 • Ví dụ :
  8じから11じまでべんきょうします。
  Tôi học bài từ 8 giờ đến 11 giờ
  まいにち 7じから8じまでほんをよみます。
  Hàng ngày, tôi đọc sách từ 7 giờ đến 8 giờ.

7. N1 と N2

 • Nghĩa : N1 và / với N2
 • Cách dùng : dùng để nối 2 danh từ
 • Ví dụ:
  このほんとあのノートはわたしのです。
  Quyển sách này và quyển sổ kia là của tôi.

Video ngữ pháp tiếng Nhật bài 4 và cách phát âm nhé!

Bài viết về ngữ pháp tiếng Nhật bài 4 sẽ giúp các bạn bổ sung thêm kiến thức ngữ pháp tiếng Nhật một cách tốt nhất. Hãy cùng chinh phục tiếng Nhật với Vinanippon nhé!

Xem thêm: Từ vựng tiếng Nhật – Bài 4