Category Archives: Đơn hàng xuất khẩu lao động Nhật Bản

🌻TUYỂN DỤNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN ĐƠN VỆ SINH KHÁCH SẠN – HOKKAIDO”

=====***===== NỘI DUNG TUYỂN DỤNG ⚙ Ngành nghề tuyển dụng: – Vệ sinh khách sạn ⚙ Địa điểm làm việc: – HOKKAIDO ⚙ Thi tuyển: – Lịch thi tuyển: 26/01/2021 – Lịch chốt form đăng ký: 21/01/2021 – Hình thức thi tuyển: Thi tuyển qua ứng dụng Skype – Nội dung thi tuyển: + Phỏng vấn ⚙ Số lượng […]

🌻TUYỂN DỤNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN ĐƠN HÀNG ĐỘT DẬP – “TOCHIGI”

=====***===== NỘI DUNG TUYỂN DỤNG ⚙ Ngành nghề tuyển dụng: – Đột dập ⚙ Địa điểm làm việc: – TOCHIGI ⚙ Thi tuyển: – Lịch thi tuyển:15/12/2020 – Lịch chốt form đăng ký: 12/12/2020 – Hình thức thi tuyển: Thi tuyển qua ứng dụng Skype – Nội dung thi tuyển: + Phỏng vấn + Thực hành ⚙ Số lượng […]

Tuyển 09 nam đơn hàng “GIA CÔNG KIM LOẠI ( LÀM TRONG NHÀ MÁY) – NAGASAKI” thi tuyển ngày 12 tháng 11 năm 2020

🌻TUYỂN DỤNG XKLĐ NHẬT BẢN “GIA CÔNG KIM LOẠI ( LÀM TRONG NHÀ MÁY) – NAGASAKI” =====***===== NỘI DUNG TUYỂN DỤNG ⚙ Ngành nghề tuyển dụng: – Gia công kim loại (làm trong nhà máy) ⚙ Địa điểm làm việc: – NAGASAKI ⚙ Thi tuyển: – Lịch thi tuyển: 12/11/2020 – Lịch chốt form đăng ký: 30/10/2020 – […]