Đơn giản thủ tục xin visa Nhật

Trên trang web của đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam vừa có đăng tải thông tin về việc đơn giản thủ tục xin visa nhằm mục đích mời gọi khách du lịch đến Nhật Bản, theo đó đẩy mạnh hơn nữa hoạt động giao lưu con người. Từ ngày 1 tháng 3 năm 2019, những người thuộc diện: nhân viên chính thức của cơ quản chính phủ Việt Nam, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, những nhà tri thức- văn hóa sẽ được đơn giản hóa giấy tờ xin visa ngắn hạn.

Nội dung chi tiết về điều kiện, nội dung thực hiện xin vui lòng tham khảo link: https://www.vn.emb-japan.go.jp/files/000451368.pdf

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *