Author Archives: Nhất Cao

Tuyển 06 NAM đơn hàng “MÁY CÔNG TRÌNH – SAITAMA” thi tuyển ngày 12 tháng 05 năm 2021

🌻TUYỂN DỤNG XKLĐ NHẬT BẢN “MÁY CÔNG TRÌNH – SAITAMA” =====***===== NỘI DUNG TUYỂN DỤNG ⚙ Ngành nghề tuyển dụng: – MÁY CÔNG TRÌNH  ⚙ Địa điểm làm việc: – SAITAMA ⚙ Thi tuyển: – Lịch thi tuyển: 12/5/2021 – Lịch chốt form đăng ký: 08/5/2021 – Hình thức thi tuyển: Thi tuyển qua ứng dụng Skype – […]

Tuyển 04 NAM đơn hàng “LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG – OSAKA” thi tuyển ngày 17 tháng 05 năm 2021

🌻TUYỂN DỤNG XKLĐ NHẬT BẢN “LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG – OSAKA” =====***===== NỘI DUNG TUYỂN DỤNG ⚙ Ngành nghề tuyển dụng: – LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG – OSAKA ⚙ Địa điểm làm việc: – OSAKA ⚙ Thi tuyển: – Lịch thi tuyển: 17/5/2021 – Lịch chốt form đăng ký: 12/5/2021 – Hình thức thi tuyển: Thi tuyển qua […]

Tuyển 02 NAM đơn hàng “MÁY CÔNG TRÌNH – HYOGO” thi tuyển ngày 06 tháng 05 năm 2021

🌻TUYỂN DỤNG XKLĐ NHẬT BẢN “MÁY CÔNG TRÌNH – HYOGO” =====***===== NỘI DUNG TUYỂN DỤNG ⚙ Ngành nghề tuyển dụng: – MÁY CÔNG TRÌNH  ⚙ Địa điểm làm việc: – HYOGO ⚙ Thi tuyển: – Lịch thi tuyển: 06/5/2021 – Lịch chốt form đăng ký: 01/5/2021 – Hình thức thi tuyển: Thi tuyển qua ứng dụng Skype – […]

Tuyển 04 NAM đơn hàng “MÁY CÔNG TRÌNH – CHIBA” thi tuyển ngày 15 tháng 05 năm 2021

🌻TUYỂN DỤNG XKLĐ NHẬT BẢN “MÁY CÔNG TRÌNH – CHIBA” =====***===== NỘI DUNG TUYỂN DỤNG ⚙ Ngành nghề tuyển dụng: – MÁY CÔNG TRÌNH  ⚙ Địa điểm làm việc: – CHIBA ⚙ Thi tuyển: – Lịch thi tuyển: 15/5/2021 – Lịch chốt form đăng ký: 10/5/2021 – Hình thức thi tuyển: Thi tuyển qua ứng dụng Skype – […]

Tuyển 04 NAM đơn hàng “HÀN – KANAGAWA & OSAKA” thi tuyển ngày 31 tháng 05 năm 2021

🌻TUYỂN DỤNG XKLĐ NHẬT BẢN “HÀN – KANAGAWA & OSAKA” =====***===== NỘI DUNG TUYỂN DỤNG ⚙ Ngành nghề tuyển dụng: – HÀN  ⚙ Địa điểm làm việc: – KANAGAWA & OSAKA ⚙ Thi tuyển: – Lịch thi tuyển: 31/5/2021 – Lịch chốt form đăng ký: 26/5/2021 – Hình thức thi tuyển: Thi tuyển qua ứng dụng Skype – […]

Tuyển 06 NAM đơn hàng “GIA CÔNG ĐƯỜNG ỐNG ĐIỀU HÒA – MIE” thi tuyển ngày 22 tháng 05 năm 2021

🌻TUYỂN DỤNG XKLĐ NHẬT BẢN “GIA CÔNG ĐƯỜNG ỐNG ĐIỀU HÒA – MIE” =====***===== NỘI DUNG TUYỂN DỤNG ⚙ Ngành nghề tuyển dụng: – GIA CÔNG ĐƯỜNG ỐNG ĐIỀU HÒA  ⚙ Địa điểm làm việc: – MIE ⚙ Thi tuyển: – Lịch thi tuyển: 22/5/2021 – Lịch chốt form đăng ký: 17/5/2021 – Hình thức thi tuyển: Thi […]

Tuyển 09 NAM đơn hàng “GIA CÔNG KIM LOẠI – NAKASAKI” thi tuyển ngày 10 tháng 05 năm 2021

🌻TUYỂN DỤNG XKLĐ NHẬT BẢN “GIA CÔNG KIM LOẠI – NAKASAKI” =====***===== NỘI DUNG TUYỂN DỤNG ⚙ Ngành nghề tuyển dụng: – GIA CÔNG KIM LOẠI  ⚙ Địa điểm làm việc: – NAKASAKI ⚙ Thi tuyển: – Lịch thi tuyển: 10/5/2021 – Lịch chốt form đăng ký: 05/5/2021 – Hình thức thi tuyển: Thi tuyển qua ứng dụng […]

Tuyển 02 NAM đơn hàng “CHỐNG THẤM – KANAGAWA” thi tuyển ngày 14 tháng 05 năm 2021

🌻TUYỂN DỤNG XKLĐ NHẬT BẢN “CHỐNG THẤM – KANAGAWA” =====***===== NỘI DUNG TUYỂN DỤNG ⚙ Ngành nghề tuyển dụng: – CHỐNG THẤM  ⚙ Địa điểm làm việc: – KANAGAWA ⚙ Thi tuyển: – Lịch thi tuyển: 14/5/2021 – Lịch chốt form đăng ký: 09/5/2021 – Hình thức thi tuyển: Thi tuyển qua ứng dụng Skype – Nội dung […]

Tuyển 04 NAM đơn hàng “CHỐNG THẤM – KAMAGAYA” thi tuyển ngày 14 tháng 05 năm 2021

🌻TUYỂN DỤNG XKLĐ NHẬT BẢN “CHỐNG THẤM – KAMAGAYA” =====***===== NỘI DUNG TUYỂN DỤNG ⚙ Ngành nghề tuyển dụng: – CHỐNG THẤM  ⚙ Địa điểm làm việc: – KAMAGAYA ⚙ Thi tuyển: – Lịch thi tuyển: 14/5/2021 – Lịch chốt form đăng ký: 09/5/2021 – Hình thức thi tuyển: Thi tuyển qua ứng dụng Skype – Nội dung […]

Tuyển 06 NAM đơn hàng “CHẾ TẠO TẤM KIM LOẠI – CHIBA” thi tuyển ngày 17 tháng 05 năm 2021

🌻TUYỂN DỤNG XKLĐ NHẬT BẢN “CHẾ TẠO TẤM KIM LOẠI – CHIBA” =====***===== NỘI DUNG TUYỂN DỤNG ⚙ Ngành nghề tuyển dụng: – CHẾ TẠO TẤM KIM LOẠI  ⚙ Địa điểm làm việc: – CHIBA ⚙ Thi tuyển: – Lịch thi tuyển: 17/5/2021 – Lịch chốt form đăng ký: 12/5/2021 – Hình thức thi tuyển: Thi tuyển qua […]